+387 33 714 430

SINGING ROCK


Singing Rock je jedan od vodećih svjetskih proizvođača alpinističke opreme, opreme za rad na visini i spašavenj, te opreme za vojsku i policiju. Većina uposlenika kompanije su ljudi koji se bave penjanjem i alpinizmom, te zajedno sa "Singing Rock Climbing Team" razvijaju i unapređuju opremu. Takođe ovaj tim ima sve što je potrebno da bi se izradila i testirala oprema koja će garantovati 100% sigurnost i vrhunski kvalitet.

Sve procedure proizvodnje i testiranje sve vrše pod QMS certifikacijom prema ISO 9001 standardu, sa posebnom pažnjom na razvoj, proizvodnju i prodaju opreme za ličnu zaštitu, a prema regulativama EU (Article 11B of Council Directive 89/686/EEC).

Singing Rock se takođe može pohvaliti inovacijama kao što su:  Route44 technology i Rock&Lock.

U Singing Rock kompaniji vole da kažu:

We are climbers and we love climbing.