+387 33 714 430

KAKO ODABRATI I KORISTITI SPRAVICE ZA OSIGURAVANJE

Sve spravice za osiguravanje, bez obzira na njihov tip, dizajnirane su imajući na umu isto načelo osiguravanja. Pa ipak, odabir prave spravice za osiguravanje trebalo bi utemeljiti na određenim kriterijima. Prvi od njih je upotreba: osiguravate li partnera koji penje lead, ili na postavljen top rope, osiguravate li drugog penjača, planirate li spust po užetu? Sljedeći kriterij je promjer užeta… U ovom članku naučit ćete više o korištenju odgovarajuće spravice s obzirom na tip penjanja kojim s planirate baviti.

SPRAVICE ZA OSIGURAVANJE: TIPOVI

Kako bi osigurali odgovarajuću spravicu za svaku namjenu i korisnika, Petzl nudi dvije vrste spravica za osiguravanje:

  • spravice s pomoći pri zatezanju užeta
  • spravice koje se koriste za osiguravanje i spust po užetu

Spravice s pomoći pri zatezanju užeta
Princip rada: kad penjač padne, spravica se okreće na karabineru, uže se zateže, a brijeg sprave pritišće i blokira uže. Pridržavanje slobodnog kraja užeta dodatno pomaže kod aktivacije brijega sprave, tako da je uvijek važno pridržavati taj dio jednom rukom! Za spuštanje penjača na top rope, osiguravač postepeno povlači ručku za otpuštanje – bez da iz ruke pusti slobodni kraj užeta. Ručka pomaže pri postizanju odgovarajućeg trenja, ali spuštanje se uvijek kontrolira rukom koja drži slobodan kraj užeta.

Prednosti:

  • Pomoć pri zatezanju užeta u slučaju penjačevog pada.
  • Vrlo korisna kod projektiranja smjerova, bilo za često ponavljanje teških gibova, ili držanje penjača kod odmaranja…
  • Postupan i lako kontroliran prolaz užeta kroz spravicu znači i ravnomjeran i ugodan spust.

Spravice koje se koriste za osiguravanje i spust po užetu
Princip rada: kad penjač padne, ruka na slobodnom kraju užeta hvata uže i vuče ga dolje, u utore oblika slova V, čime povećava trenje sve do kad se uže ne zaustavi. Kod spuštanja penjača osiguravač s obje ruke na slobodnom kraju užeta kontrolira brzinu spusta.

Prednosti:

  • Jednostavne, kompaktne i lagane spravice.
  • Kompatibilne s jednostrukim, dvostrukim i twin užetima.
  • Udobne za spust po užetu kroz učinkovite utore za trenje.

Korištenje spravica za osiguravanje
Kod svih spravica, bilo da dodajemo uže ili lovimo pad, poštujemo standardno, univerzalno načelo osiguravanja – uvijek rukom držimo slobodan kraj užeta.

A) Položaj ruke:
Položaj ruke je isti bez obzira na spravicu koju koristimo: GRIGRI, REVERSO, VERSO… Ruka nikad ne smije u potpunosti pustiti slobodan kraj užeta.

B) Dodavanje užeta:
Kako bismo penjaču dodali uže (popularna “šlinga”), jedna ruka pomiče slobodan kraj užeta prema spravici – stvarajući višak užeta – dok druga ruka taj višak provlači kroz spravicu i tako ga “dodaje” penjaču. Ako tu radnju trebamo ponoviti, ruka na slobodnom kraju užeta se sklizne dalje po užetu, bez da ga pusti u bilo kojem trenutku.

C) Uzimanje užeta:
Kako bismo pokupili višak užeta natrag, trebamo povući višak penjačevog užeta prema spravici, i isti taj višak povući kroz spravicu prema slobodnom kraju užeta. Slobodan kraj užeta ni u jednom trenutku ne puštamo.

izvor: Petzl.com


Related Posts